page9958805


Ministerstwo Edukacji Narodowej udostępniło na swoich stronach materiały ćwiczeniowe do podstawy programowej kształcenia ogólnego dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym albo znacznym w szkołach podstawowych. [http://1i1.me/dh]