hanbeevietdn


Trong các cuộc cải cách sau đó, việc phải bảo đảm và phát huy truyền thống Hàn Quốc đã tiếp tục được đề cập hoàn thiện hơn để: nhấn mạnh giáo dục tái thống nhất đất nước nhằm chuẩn bị cho học sinh, sinh viên có kiến thức và thái độ cần thiết để sống trong một đất nước dân chủ thống nhất…để sống hài hòa với các bạn Bắc Hàn của họ”31. Thứ hai, Các tư tưởng truyền thống của Nho giáo được phát triển phù hợp với cuộc sống hiện đại như: tinh thần trung quân ái quốc” ngày xưa qua giáo dục đã dần dần chuyển hóa thành tinh thần tin tưởng vào chính phủ, không ngừng cố gắng vươn lên trong xã hội để góp phần xây dựng đất nước; hay kế thừa và phát huy tư tưởng gia tộc, trật tự gia trưởng, chữ hiếu đã đặt cơ sở cho chủ nghĩa tư bản kiểu gia tộc tạo ra những nhà kinh doanh có tính kỷ luật cao, giữ chữ tín và làm việc một cách cần cù rất cần trong xã hội công nghiệp. Theo lời chia sẻ của một giáo viên có kinh nghiệm giảng dạy tiếng Việt cho người nước ngoài tại khoa Việt Nam học: Ngoài chuyện dạy học ra, có một yếu tố tâm lý mà giáo viên cần phải chú ý. Sau việc giảng dạy bài học, người dạy phải tạo cho người học một niềm tin, rằng bạn vừa mới được học những cái mà bạn có thể sử dụng được trong thực tế. Có niềm tin đó thì họ mới ứng dụng những điều mà mình vừa được học vào môi trường bên ngoài. Vì thế, trước khi bắt đầu giảng dạy, giáo viên cần chuẩn bị cho mình một tâm thái thoải mái, điềm tĩnh, bình an để từ đó có thể xây dựng mối liên hệ cộng tác với các học viên, xây dựng một nét văn hóa riêng trong môi trường lớp học: hỗ trợ lẫn nhau để đảm bảo cho mọi thành phần trong lớp có thể làm việc chung trong một tinh thần phối hợp, gắn kết và hòa điệu ngay từ khởi đầu. Tuy nhiên, để tạo được những lớp học như vậy không phải là điều dễ dàng khi giữa các thành viên luôn tồn tại một sự chênh lệch về trình độ tiếng Việt (?), tuổi tác, địa vị xã hội, trình độ văn hóa,… Đặc biệt với sự ảnh hưởng sâu sắc của Khổng giáo trong văn hóa Hàn Quốc, sự chênh lệch này đôi khi gây ra nhiều trở ngại trong việc học tiếng Việt. Khi có sự hòa hợp, sự hưng phấn của hệ thần kinh giao cảm, huyết áp của con người sẽ tăng lên, tạo ra một cảm giác vui thích, khiến một người mới quen trở thành bè bạn hoặc đơn giản chỉ là một sự phối hợp ăn ý với người đó. Sự thiếu ăn ý thường để lại ấn tượng rất xấu, cả học viên và giáo viên đều phải trải qua những giây phút khó chịu như không có sự chung sức khi cùng dạy và học, không tạo ra viễn cảnh tươi sáng cho việc dạy-học.

Tham khảo thêm: https://www.hanbeeviet.edu.vn/phan-mem-hoc-tieng-han-quoc-cho-nguoi-viet.html