BroWanda


Dalam bahasa pesakit bermakna ditanggung lagi. Orang-orang Arab berkata, "fulan shabran Qutila" (bermaksud si fulan terbunuh dalam suasana "shabr") bahawa apabila dia berada dalam tahanan atau terikat selepas kematian, tanpa perlawanan ada atau oleh peperangan. Dan sebagainya makna teras kesabaran dipakai secara syar'i makna. Ia disebut sebagai pesakit kerana di dalamnya terdapat penahanan lisan untuk tidak mengeluh, tidak bertahan bagi bahagian-bahagian begitu marah dan menahan badan untuk kemarahan tidak nyata dalam bentuk menampar pipi, mengoyak kain dan sebagainya. Oleh itu mengikut akal Syariah, cara kesabaran: "Tahan asal oral datang dari mengeluh, menahan hati mula berasal dari kemarahan dan menghalang badan datang datang dari kemarahan muncul bersama-sama dengan penerangan mencarik dan lain-lain tindakan tersebut."

Imam Ahmad rahimahullah berkata, "dalam Al-Quran mengatakan pesakit yang disebutkan di 90 kawasan. Sabar adalah sebahagian daripada iman, sebagai ketua badan. Bagi mereka yang tidak mempunyai kesabaran dalam menjalankan ketaatan, tidak mempunyai kesabaran untuk mengelakkan maksiat dan juga tidak sabar apabila nasib melanda menyakitkan maka dia kehilangan banyak iman. "

Kata-kata beliau "Bab Minal Imaan, ash shabru 'aqdaarillah buruk" cara: Salah satu ciri-ciri iman kepada Allah adalah untuk bersabar ketika berhadapan dengan takdir Allah. Iman mempunyai cawangan. Sebagai kekufuran bercabang dikira. Jadi bersama-sama dengan perkataan "Minal Imaan ash shabru" beliau mahu memberi pengesahan tambahan yang pesakit tidak betul iaitu satu cabang iman. Ketika ia menghitung untuk memberi pengesahan tambahan melalui sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim menyatakan bahawa niyaahah (ratapan) telah dikira salah dikira satu cabang kekufuran. Supaya setiap cabang kekafiran yang perlu dihadapi bersama-sama dengan cabang iman. Ratapan adalah satu cabang kekufuran, maka dia harus berhadapan dengan satu cabang iman yang menanggung takdir Allah sangat pedih. "(At Tamhiid, ms. 389-391). Melahirkan anak ridha kepada bencana Hidayah Allah berfirman yang ertinya," Ia adalah bencana kecuali dengan izin Allah. Dan sesiapa yang beriman kepada Allah (bersabar) Dia akan dapat memberikan panduan tambahan kepada hatinya. Ia adalah Tuhan yang segala-galanya adalah jelas. "(Surah at Taghaabun: 11)

Syaikh Muhammad bin Abdul 'Aziz Al Qar'awi berkata, "dalam ayat ini Allah mengumumkan bahawa semua musibah yang menimpa individu dalam umat manusia, kedua-duanya berkenaan dengan dirinya, harta atau beliau yang lain hanya boleh berjalan dengan alasan takdir datang dari Allah. Walaupun nasib Tuhan pasti dilakukan tidak dapat dielakkan. Beliau dikira menyinggung perasaan sesiapa yang ikhlas mengakui bahawa jangka malang ini sempena keadaan dan takdir Allah, Allah boleh memberi panduan tambahan kepadanya supaya ia boleh untuk menjadi berkat dan tenang ketika menghadapi sebab untuk mempercayai kebijaksanaan Allah. untuk itu Tuhan yang mengasihi setiap penerangan jelas boleh menyebabkan hamba-hambanya untuk menjadi baik. Beliau mengulangi terkira lembut penyayang pengasih kepada mereka. "(Al Jadiid, p. 313) .Alqamah, tidak benar-benar pembesar tabi'in, berkata, "ayat ini berbicara mengenai seorang lelaki yang ditimpa musibah, dan dia adalah jelas bahawa ia datang datang datang dari Allah supaya ia faktor ke dalam rahmat dan penyerahan kepada-Nya."

Sheikh Saleh bin Abdul 'Aziz Shaikh Lusy hafizhahullah ta'ala berkata dalam penjelasan beliau dalam hal ini, kata-kata Alqamah: "Dan inilah makna asal yang datang dari tabi'in Alqamah -one (murid sahabat) - untuk perenggan ini Syarikat. tafsiran yang betul dan lurus.

https://merounicsathi.blogspot.com https://newtechfounder.blogspot.com https://fiqimusthofa.blogspot.com https://mesh-new.blogspot.com https://anugrahjoe.blogspot.com https://perpustakaanstudio.blogspot.com https://asriatimimi.blogspot.com https://phitrsolo.blogspot.com https://fullmentalfighter.blogspot.com https://umnobhgalorstar.blogspot.com https://pureheartandshadehouse.blogspot.com https://zumeer.blogspot.com https://arhul-paluarit.blogspot.com https://windywidyastuti.blogspot.com https://nuniwonderwoman.blogspot.com https://hellonitt.blogspot.com https://jikanunabelaganulis.blogspot.com https://shindone.blogspot.com https://www.greffe-cheveux-istanbul.com/greffe-sourcils.php https://www.greffe-cheveux-istanbul.com/greffe-barbe.php